Polityka prywatności

Uwagi wprowadzające

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r. i stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego (Regulaminu Sklepu Internetowego Albo24) (dalej jako „Regulamin”).
 2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Albo24, w tym korzystanie bez zakupu produktów oznacza akceptację warunków Regulaminu, w tym akceptację Polityki Prywatności.
 4. Dla interpretacji pojęć zastosowanych w Polityce Prywatności stosuje się Definicje zawarte w Regulaminie lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli to wynika bezpośrednio z opisu).

Co to jest Polityka Prywatności?

 1. Niniejsza polityka prywatności wprowadzona została celem poszanowanie praw każdego do prywatności wraz z zadbaniem o bezpieczeństwo Twoich danych. Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle istotne, bowiem chcemy, aby każdy, kto korzysta z …. wiedział, w jaki sposób powierzone nam dane przetwarzamy. Dlatego też sporządziliśmy Politykę Prywatności, opisującą sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 2. Zawierając z nami Umowę Sprzedaży, czy korzystając z Sklepu internetowego Albo24, niezależnie od okoliczności zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też nie, powierzasz nam w różnym stopniu swoje dane osobowe. W ramach korzystania z dostępu do treści Sklepu internetowego Albo24, w tym do zawierania Umów Sprzedaży zdarza się, że powierzasz nam identyfikujące Ciebie informacje, tj. dane osobowe, a my je następnie powierzamy także naszym Zaufanym Partnerom, czyli naszym stałym dostawcom, usługodawcom, którzy pomagają nam realizować Umowę Sprzedaży lub stronom trzecim, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w celu zapewnienia Tobie obsługi, jak również w ramach działań upowszechniania wiedzy, która może być potrzebna (dalej: „Zaufani Partnerzy”). Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona dla Ciebie, celem pomocy w zrozumieniu, jakie dane i w jakim celu je od Ciebie zbieramy, a także do czego je wykorzystujemy.

Jakie informacje o Tobie (dane osobowe) przetwarzamy?

 1. Przetwarzamy dane, które dobrowolnie nam podajesz lub pozostawiasz w ramach zawierania z nami Umowy Sprzedaży. Będą to przede wszystkim dane niezbędne do umożliwienia Tobie zawarcia Umowy Sprzedaży, w tym dane niezbędne do zakupu produktów, otrzymywania Newslettera, otrzymywania odpowiedzi na zadane pytanie jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Sklepie internetowym Albo24 w tzw. ciasteczkach (plikach cookies), np. Twój adres IP, informacje ile razy wchodziłeś na stronę Sklepu internetowego Albo24 i kiedy, z jakimi treściami udostępnianymi przez Sklep internetowy Albo24 się zapoznawałeś (np. cennik produktów, opis produktów). Nie służą one w żadnym razie ustalaniu Twoich osobistych preferencji, lecz po zagregowaniu (tj. połączeniu z danymi innych Użytkowników), służą rozpoznaniu zainteresowania zbiorczych grup Użytkowników.
 2. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. zawsze adres IP. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celach technicznych i statystycznych.
 3. Zawsze istnieje możliwość zapytania naszego Inspektora Ochrony Danych o to jakie Twoje dane osobowe

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Sprzedawca, tj. Albo24 Radio Rada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia, KRS: 0000781861, NIP: 9581700814.

Dla profesjonalnego przetwarzania, ochrony i sprawności Sklepu internetowego Albo24 posługujemy się zaufanymi dostawcami. Wszystkie Twoje dane są zabezpieczone i przechowywane na serwerach naszego Zaufanego partnera, którym jest OVH Sp. z o. o. ul. Karola Miarki 6-10 lok. 3-4, 50-306 Wrocław KRS: 0000220286, NIP: 899-25-20-556, Regon: 933029040.

Inspektor Ochrony Danych

Aby zagwarantować bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób przejrzysty i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z uprawnień związanych z tym przetwarzaniem. W przypadku chęci skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych prosimy o skorzystanie z danych korespondencyjnych wskazanych poniżej:

Inspektor Ochrony Danych: ________

e-mail: [email protected]

adres korespondencyjny: Albo24, ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych wymaga zawsze wyraźnej podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z Sklepu internetowego mguide.pl w tym przy zawieraniu Umowy Sprzedaży oraz podczas korzystania z pozostałych naszych Usług wystąpią, co do zasady trzy z nich.

Po pierwsze przetwarzamy Twoje dane osobowe celem wykonania zawieranych z Tobą umów sprzedaży, w tym m.in. abyś mógł skorzystać z naszej oferty i abyśmy my mogli przedmiot zgodnie z zawartą umową Tobie świadczyć. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, czyli Ty. Przetwarzanie na tej podstawie prawnej odnosi się do wykonania umów sprzedaży zawieranych przez Ciebie podczas korzystania z Sklepu Internetowego Albo24 w pełni, jak również korzystania przez Ciebie z treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym Albo24 bez podawania niektórych danych osobowych, tj. danych osobowych nie prowadzących do zawarcia umowy (korzystanie ze Sklepu Internetowego stanowi zawarcie umowy, której treść określa Regulamin), w tym także rozpatrywanie reklamacji, dopasowywania oferowanych przez nas produktów do Twoich potrzeb, oraz zapewnienie bezpieczeństwa oferowanej w Sklepie Internetowym możliwości zawarcia umowy sprzedaży.

Po drugie przetwarzamy Twoje dane osobowe celem zebrania i przetwarzania zagregowanych danych dla celów statystycznych (w tym analizowania i profilowania danych dla celów badawczych i marketingowych). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Sprzedawcę), czyli przez nas. Posiadany przez nas prawnie uzasadniony interes polega na konieczności dostosowania zawartości Sklepu internetowego do preferencji Klientów oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także konieczności tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Ty i inni Klienci korzystacie ze Sklepu Internetowego i na tej podstawie, m.in. przygotowywać takie treści, i w takiej formie, które cieszą się największym zainteresowaniem lub na które jest największe zapotrzebowanie.

Po trzecie przetwarzamy Twoje dane osobowe odpowiednio je agregując w celu prowadzenia misji edukacyjnej przez formy marketingu dotyczącego oferowanych przez nas produktów w tym analizowanie i profilowanie danych grup użytkowników w celach misji edukacyjnej i marketingowych). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twoja dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie.

 1. Okres przez jaki dane będą przetwarzane

Twoje dane osobowe będą przechowywane Przez okres trwania Umowy Sprzedaży oraz po zakończeniu trwania tej umowy, w celu pełnego rozliczenia się stron ze świadczeń i zobowiązań, z niej wynikających, do czasu upływu, wskazanego w obowiązujących przepisach terminu przedawnienia roszczeń z tej umowy, przysługujących zarówno Sprzedawcy (Administratorowi danych), jak i Klientowi, a w zakresie rozliczeń podatkowych przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów (obecnie okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 5 lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu Sprzedaży).

 

Dane przetwarzane z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Natomiast dane przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez Ciebie udzielonej zgody lub rozwiązania umowy.

Również skorzystanie przez Ciebie z prawa do bycia zapomnianym będzie skutkowało usunięciem Twoich danych na Twoje wyraźne żądanie.

 1. Zestawienie: cel przetwarzania – podstawa prawna – okres przetwarzania

W celu usystematyzowania ww. celów przetwarzania Twoich danych osobowych, przypisania do danego celu postawy prawnej oraz określenia okresu, przez który będziemy Twoje dane przetwarzać prezentujemy poniżej ww. informacje w formie tabeli.

 

L.p. Cel przetwarzania danych Podstawa prawna Okres przetwarzania
1. wykonania umów Sprzedaży zawieranych przez korzystanie ze Sklepu internetowego Albo24 w pełni, jak również korzystania przez Ciebie z treści zamieszczonych w Sklepie internetowym Albo24  bez podawania niektórych danych osobowych, tj. nie prowadzących do zawarcia umowy (korzystanie ze Sklepu internetowego Albo24 stanowi zawarcie umowy, której treść określa Regulamin), w tym także rozpatrywanie reklamacji, analizowanie i udoskonalenie produktów oraz zapewnienie bezpieczeństwa realizacji Umowy Sprzedaży,

 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, czyli Ty. do czasu wygaśnięcia tej umowy, z tym zastrzeżeniem, iż czasem, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak tylko wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub celem dochodzenia roszczeń.

 

2. pomiary statystyczne,

celem zebrania i przetwarzania zagregowanych danych dla celów statystycznych, dla doskonalenia jakości i treści oferowanych przez nas produktów (w tym analizowania i profilowania danych dla celów badawczych i marketingowych).

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Sprzedawcę), czyli przez nas.

do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
3. marketingu dotyczącego produktów (w tym analizowanie i profilowanie danych grup użytkowników w celach marketingowych, które podały dane osobowe w serwisie). art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Twoja dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie. do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych? Informacja o odbiorcach danych.

Nigdy nie będziemy przekazywać Twoich danych, nie będziemy ich sprzedawać ani wymieniać się nimi w jakichkolwiek celach także marketingowych z innymi podmiotami. Twoje dane będą przekazywane jedynie naszym Zaufanym Partnerom, czyli firmom zewnętrznym działających na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług IT. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym („Zaufanym Partnerom”) będą używane tylko do realizacji zawartej z Tobą Umowy Sprzedaży (np. dostarczenie towaru czy obsługa płatności). Przy czym Zaufani Partnerzy przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, naszą Polityką Prywatności i standardami bezpieczeństwa informacji.

Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

 • OVH Sp. z o.o.
 • PayU S.A.

 

Jakie masz prawa?

 1. Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażądać od nas informacji o tym, czy i które Twoje dane osobowe przechowujemy, w tym uzyskania kopii danych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

 1. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo zażądać sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

 1. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo zażądać usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych przez nas. Jeżeli zażądasz usunięcia danych, które są niezbędne do wykonania przez nas Umowy Sprzedaży, wówczas usunięcie danych może skutkować rozwiązaniem tej Umowy, a my być może nie będziemy mogli zrealizować Twojej umowy, ponieważ nie będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy musimy ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowychi zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
 • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
 1. Prawo do przenoszenia

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

 1. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych na postawie uzasadnionego interesu, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które będzie nadrzędne wobec Twojego interesu lub prawa, albo z powodu roszczeń prawnych.

 1. Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO).

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami (Sprzedawca) lub Inspektorem ochrony danych.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędne jest do realizacji celów Umowy Sprzedaży. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji Umowy Sprzedaży uniemożliwi jej wykonanie. W minimalnym zakresie podanie danych jest dokonywane automatycznie (np. adres IP).

Informacja o ciasteczkach („cookies”) i danych eksploatacyjnych

Wykorzystujemy „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do Twojego komputera, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego Albo24, w szczególności procesu autoryzacji. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji Klienta i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Klienta.

Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu internetowego Albo24 do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies oraz sposoby zarządzania plikami cookies reguluje osobny dokument dostępny pod : https:// albo24.pl/polityka-cookies/

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić korzystanie z strony Albo24 a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.

Wykorzystywanie danych

W ramach Sklepu internetowego Albo24 mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook) Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Oświadczamy, że Sprzedawca, tj. Albo24 Radio Rada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia, KRS: 0000781861, NIP: 9581700814 opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, w tym odpowiednie programy szyfrujące.

Uaktualnienia Polityki Prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

 

close Produkt dodany do koszyka
add_shopping_cart