Zwroty

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem, na każdy towar zakupiony na odległość  Konsumentowi (chodzi o zakup niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie o prawach Konsumenta – art. 33 i 34 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.). Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do jego zachowania wystarczy złożenie oświadczenia woli w tej sprawie przed jego upływem.

Zwrot środków pieniężnych

w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru

Jak dokonać zwrotu?

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta , jednak nie jest to obowiązkowe.

Koszty przesyłki

Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Konsument, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

Szczegółowe zasady i postanowienia dotyczące Zwrotów (prawa odstąpienia od umowy) zawarte są w Regulaminie sklepu, pkt. 10 – “Prawo odstąpienia od umowy”

close Produkt dodany do koszyka
add_shopping_cart